اطلاعیه

 

فصلنامه اینترنتیِ «آوای تبعید» در گستره ادبیات و فرهنگ

مدیر مسئول: اسد سیف

شماره یازده، شعر فارسی در لس انجلس، سردبیر میهمان: مجید نفیسی، تابستان 1398:

avaetabid.com/wp-content/uploads/2019/08/Ava_elf.pdf

این شماره «آوای تبعید» با انبوهِ پرشماره ای از طرح های بیژن اسدی پور- هنرمند طنزپرداز تبعیدی- همراه است.

همکاران شماره 11 «آوای تبعید» عبارت اند از: نادر نادرپور، منصور خاکسار، نوشین امانی، مرتضی میرآفتابی، آذرین صادق، بنفشه سوده، پرتو نوری علا، حمیدرضا رحیمی، خلیل کلباسی ، ریمون رخشانی، سیروس بینا، شایان افشار، شعله ولپی، شیدا محمدی، عادل بیابانگرد جوان، عباس صفاری، علیرضا طبیب­زاده، فریبا صدیقیم، فریدا صبا، فضل الله روحانی، فلورا شباویز، لیلا فرجامی، ماندانا زندیان، مجید نفیسی، مریم رئیس دانا، ملیحه تیره گل،  منوچهر کهن، منصوره هاشمی، نظام رکنی، نورالین زرین کلک، یاشار احد صارمی. 

نسخه کاغذیِ این شماره از «آوای تبعید» در آمازون به نشانیِ زیر در دسترس است:

Avaye Tabid: Das Magazin für Kultur und Literatur

 

 

© 2005 - 2019 by Maliheh Tirehgol. 
To Editor: ghorfeh@mtirehgol.com For Technical Support: techsup@mtirehgol.com
This page was last updated on 08/10/2019 .