غرفهی آخر- آگست 2007

 

چهار شعر تازه:

شیدا محمدی

 

"ابعاد سه گانه"

 " بهار پالم"

"خیال رسیدن"

"شبه قاره تن تو"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 "بهار پالم"

 

اتاق شماره ۱۳۸
صبحانه در من حاضر است.

شلوار واژگون     روی سوتین سفید

با تنی عرق کرده و زخمی

میگویی دوستت دارم.

 

سر می خورم از روی سینهات

شیر گرم و سفید،   حل میشود در ماه

بوسهات را می چسبانی به شیشه

باد دستمالش را تکان می دهد ،   من موهایم را ...

پا می گذاری در رکاب

و سوت قطار
....

هو هو چی  چی... هو هو چی چی ...

...

 

این ریلهای شکسته به هیچ شهری نمیرسند 
بر میگردی از مرگ من

که تپهها را زرد کرده

اتوبوس در ماه منتظر میماند

در ایستگاه بعدی   بوسهات خیس خداحافظی 

وفا وفا وفا یم آرزوست

....

هو هو چی  چی... هو هو چی چی ...

...

این ریلها به هیچ شهری نمیرسند

باد کلاهش را از سر تو بر میدارد

چمدانها در ایستگاه بعدی  جا میمانند.

 

"ابعاد سه گانه"

 " بهار پالم"

"خیال رسیدن"

"شبه قاره تن تو"

 

 

 

"خیال رسیدن"

 

خیال رسیدن ندارد

حواس پرتی تو

و کفشهای لنگه به لنگهات

بر مدار 360 درجه میچرخد.

 

عقب عقب میرود این قصه

 و پشت همین بنبست

دندانهای شیریام

از ترس

تیک تیک تیک

تاک تیک تاک

نه !

خیال چرخیدن ندارد این ماه

و ادامه تو

در راه شیری گم میشود.

 

"ابعاد سه گانه"

 " بهار پالم"

"خیال رسیدن"

"شبه قاره تن تو"

 

38

"ابعاد سه گانه"

آن قدر کوچکی

که در جاکفشیی خانهی ما

گم میشوی

 

و آن قدر

دل باغچه ی ما      

بزرگ است               

که تو را              

خاک میکند  

 

و سال بعد

که پنجره         

خیس از                

عطر                   

بهار نارنج       

می شود

 

تو گل می کنی              

یک چوب خشک !                

 

پاییز 81

 

"ابعاد سه گانه"

 " بهار پالم"

"خیال رسیدن"

"شبه قاره تن تو"

 

 

 

"شبه قاره تن تو"

 

مورچهها روی سینهبند تو صف میبندند

و شب تاریک بر پوست تو میافتد

و میافتد قاره به جان خودش

و تو قاره را دور میزنی

گرد...گرد...گردو...

که میان نیجریه ، خارطوم...

 

مورچهها روی سینهبند روشن تو

نقشههای سیاهی میکشند

و سینههای تو بالا و پایین میرود

تنگه هرمز...خلیج فارس...

نفس نفس میزنی زیر پونز

و روی نفس نفس تو دوباره صف می بندند مورچهها

و شب وارونه میافتد در نگاه تو

نفتکشها سوت میکشند

ناوگانها شلیک میکنند

و رگهای آبی تنت

آه...آه...آبی..

قاره را دور میزنم

آه...آه...آبی..

چه چروک شدهای

نقشه آفتابی!

 

"ابعاد سه گانه"

 " بهار پالم"

"خیال رسیدن"

"شبه قاره تن تو"

 

بالای صفحه

2005-2014 by Maliheh Tirehgol. 
To Editor: ghorfeh@mtirehgol.com For Technical Support: techsup@mtirehgol.com
This page was last updated on 09/15/2015 .