غرفهی آخر- ژوئن 2007

                    سنگسار طاووس فردا

                                                رضا فرمند

 

در بشیقه

روز هفتم آپریل

طاووس نازنین شتاب را

در چشم باز میدان، زنده‌زنده پَرکندند.

 

در بشیقه

روز هفتم آپریل

طاووس نازنین فردا را

در چشم روشن میدان، سنگ‌کُش کردند

*

در بشیقه

روز هفتم آپریل

طاووس نازنین پاکی را

در پیشانی تماشا

با سنگ‌های هیاهو به خاک افکندند

*

در بشیقه

روز هفتم آپریل

طاووس نازنین آزادی را

با چنگ و سنگ و دندان

در برابر چشم سرد دوربین‌ها

زنده‌زنده دریدند.

 

۱۲ ژوئن ۲۰۰۷

 

صفحه‌ی‌ ويژه‌ی دعا

http://www.rezafarmand.com/Osture.ye.Dua.htm

 

بالای صفحه

 

2005 - 2014 by Maliheh Tirehgol. 
To Editor: ghorfeh@mtirehgol.com For Technical Support: techsup@mtirehgol.com
This page was last updated on 09/15/2015 .