غرفه­ی آخر – سپتامبر 2015

این متن روز 11 سپتامبر 15 در تارنمای «پیوند سرا» منتشر شد.

تاریخ چاپ در غرفه­ی آخر: 15 سپتامبر 2015

ملیحه تیره گل


 

 

«عجایب خلقتی دیدم در این دشت»

 

عجایب هفتگانه

یکی یکی

به جاهای نامعلوم نقل مکان شدند

هفتگانه منحل شد، عجایب نشد

*

ساکنان باغ­های معلق

- پیش از لق شدن-

نفرینِ طاق­نمای بزرگ را

به آب و هوای سراسر سیاره

فِدِکس کرده بودند

*

حالا هم

مالکان سابق هفتگانه

علیه بی­جائی در مکان

و علیه بی­جائی در محلِ ­اِعراب

از ناکجا تا بوداپست

از بوداپست تا برلین

راهپیمائی دارند

تا از عجایبی که هست

یکی بردارند

و به هفتگانه­ای که نیست

یکی بیافزایند.

 

سپتامبر 2015