ملیحه تیره گل

 

از بیماری ها (1)

 

بیهوشی های تختِ عمل

              در فراموشی های صحنِ عمل

                                        خوب عمل می­کنند

هشدار را داده باشم به تو

ای جان من، جانان من!

ای همسفر! ­همتای من!

 

به هوش باش

که بی­خبری های شیرینِ بیهوشی بر تختِ عمل

                                                      کوتاه است

و فاجعه ی فراموشی های صحنِ عمل

                                                       دراز دامن

ای جان من، جانانِ من!

ای همسفر! همتای من!

تا می توانی درد را

                          برتاب؛

                                   نه

                                      بر

                                         تختِ

                                              عمل.

 

© 2005-2019 by Maliheh Tirehgol. 
To Editor: ghorfeh@mtirehgol.com For Technical Support: techsup@mtirehgol.com
This page was last updated on 08/13/2019 .